Assistants

Богдана  Нeдiлько  (віолончель)

Освіта:
2014 – 2018 рр. Здобула ступiнь  Магістра музичної педагогіки та Магістра в галузі музичного виконавства в Женевськiй Вищiй школi музики, у класі професора Дениса Северина.
2010-2014 рр.   навчалася у Львівськiй Національнiй музичнiй академії ім. М. Лисенка у класі професора Харитини Коллеси та професора Юрія Ланюка.
2006 – 2010 рр.   Музичне училище ім. Д. Задора (м. Ужгород, Україна).

Проф. Мирослав Шутко.
Стажування:
2016-2017 рр. Оркестрова академія у співпраці з оркестром Романської Швейцарiї, Женева.

2013 проекти камерної музики  в Університетi м. Tromsø (Норвегія).
2012 Оркестрова Академія К. Пендерецького (Нiмеччина, Голландiя).

Лауреат багатьох українських національних конкурсів, зокрема – Всеукраїнського конкурсу віолончелістів (Львів 2008, 2-га премія), Національного конкурсу віолончелістів (Київ, 3-тя премія). А також, була нагороджена премією Альберта Лулліна (Женева, 2016)  та дипломант конкурсу ім. Августина Прохазки (Кошiце, Словаччина).
Мастер-класи :Серпень 2013: Міжнародний фестиваль та майстер-класи (м. Пiла, Польща).
Також відвідувала мастер-класи у таких відомих віолончелістів як Francois Guye, Christophe Coin, Ophélie Gaillard, А.Селезнев, Sung-Won Yang, E. Testeleca, Augustin Lefebvre. А також, уроки камерної музики з Gryphon piano trio,  Mosaїque Quartet, Szymanowski Quartet.
Неодноразово концертувала у відомих залах, таких як Вікторія Холл (Женева), Тонхалле (Цюріх), Єгуді Менухін Форум (Берн), Познанська Фiлармонiя, та на інших концертних площадках Німеччини, Швейцарії, Франції, Польщі, Голландії, України та Норвегії. Вона мала можливість сольно виступати з різними оркестрами України, виконуючи віолончельні твори Вівальді, Гайдна, Баха, Боккерині, Паганіні, Чайковського, Шостаковича та ін.
Співпрацювала з такими колективами, як ансамбль “Солiсти Невшателя”, Camerata Franconia Symphony Orchestra (Німеччина), Avetis Festival Orchestra (Швейцарія), Orchestra KLANGFORUM SCHWEIZ, Эвропейський симфонiчний оркестр Дармштадт (Німеччина), Ужгородський камерний оркестр, ансамбль “Солiсти Ужгорода” та iн.

Вона регулярно викладає на майстер-класах у рiзних регіонах України в рамках проекту асоціації “Мистецтво без кордонів”, Базель. А також, є учасником рiзноманiтних освітніх проектів в Швейцарiї.


Bogdana Nedilko (cellist)

Education:
2014 – 2018 studied Master of Arts in Music Pedagogy and Master in Music Performance at Geneva-Neuchâtel University of Music (Haute école de Musique de Genève). Prof. Denis Severin.
2010–2014 studied Bachelor degree at the National Academy of Music in Lviv. Prof. Kh. Kollesa, Yuri Lanyuk.
2006 – 2010  Music College named after D. Zador (Uzhgorod, Ukraine).
Prof. Miroslav Shutko.
Traning:
2016–2017 Orchestra Academy in collaboration with the HEM of Geneva and the orchestra of the Suisse Romande, Geneva.
May 2013 Courses of chamber music and projects at Tromsø University of Music, (Norway).
Jul–Aug 2012 Orchestra internship in Penderecki Music Orchestra Academy (Germany, Netherlands).
Competitions :
2016   awarded  ALBERT LULLIN Prize, Geneva.
2008 Grand Prix in the International Music Competition – “Sozvuchiye” Ukraine.
2008  Second price in the Ukrainian National Cello Competition in Lviv.
2004, 2005  Diploma in the Cello Festival in Košice, Slovakia.
Masterclasses:
August 2013: Pila international Festival & Masterclasses  (Poland).

Master-Classes with Francois Guye, Christophe Coin, Ophélie Gaillard, Alexey Seleznev, Igor Gavrysh, Sung-Won Yang, E. Testeleca, Augustin Lefebvre, Gryphon piano trio, Mosaique Quartet, Szymanowski Quartet etc.

She has repeatedly performed in famous halls such as Victoria Hall (Geneva), Tonhalle (Zurich), Yehudi Menuhin Forum (Bern), Poznan Philharmonic, and other concert halls in Germany, Switzerland, France, Poland, Holland, Ukraine and Norway.

She had the opportunity to play solo – concerts with various orchestras of Ukraine, performing cello works by Vivaldi, Haydn, Bach, Boccherini, Paganini, Tchaikovsky, Shostakovich and others.

She collaborated with such ensembles as the ensemble “soloist Neuchatel”, Camerata Franconia Symphony Orchestra (Germany), Avetis Festival Orchestra (Switzerland), Orchestra KLANGFORUM SCHWEIZ, European Symphony Orchestra Darmstadt (Germany), Uzhgorod Chamber Orchestra, ensemble “soloist Uzhgorod” and others.

She regularly teaching in master classes in various regions of Ukraine. Also, she is a participant in various educational projects in Switzerland.

 


 

Надія Курзoва (віолончель)

Освіта: Гімназія- коледж мистецтв імені В.О. Ахремчик
(Мінськ, Республіка Білорусь).
Викладач: Мельникова Тамара Леонідівна
Санкт-Петербурзьке музичне училище імені Н.А. Римського-Корсакова (Санкт-Петербург, Росія).
Викладачі: Олег Сендецький, Костянтин Кучеров  – спеціальність, Сабріє Бекірова – клас оркестрового диригування, Олексій Васильєв – симфонічний оркестр, Дмитро Соколов, Андрій Догадін – камерна музика і квартет. На сьогодні Надія є студенткою Женевської вищої школи музики (бакалавр). Професор: Денис Северин.
Конкурси:
2011– лауреат І премії Національного конкурсу камерної музики (фортепіанне тріо).
2012 – лауреат І премії Всеросійського юнацького конкурсу виконавців на струнних інструментах.
2017 – дипломант Міжнародного конкурсу віолончелістів «ProArt».
Концерти:
2014-2015 – концертмейстер групи віолончелей молодіжного симфонічного оркестру імені Паулавічюса (диригент Олексій Васильєв).
2012 – сольний концерт з камерним оркестром Санкт-Петербурзького музичного училища імені Н.А. Римського-Корсакова (Санкт-Петербург, Росія).
2017 – у складі ансамблю віолончелістів брала участь у спільному проекті Центральної Консерваторії Пекіна і Женевської Вищої Школи музики (Пекін, Китай).
2017 – участь у концертах «Pila international Festival & Masterclasand» (Польща).
2018 – концерти в рамках «ArtCello Junior Festival» (Україна).
Майстер-класи: Вольфганг Еманнуель Шмідт, Рейнхард Лацко, Данжуло Ішизакі, Трольс Сван, Рафаель Піду, Олександр Неустроєв, Олексій Селезньов.

Nadzeya Kurzava (cellist)

Education:
Specialized Gymnasium-College of Arts named after I.O. Akhremchik for talented children (Minsk, Belarus).
Teacher: Tamara Melnikova
Music College named after N A Rimsky-Korsakov (St. Petersburg, Russia).
Teachers:
Oleg Sendetskiy, Konstantin Kucherov (cello), Sabrie Bekirova (conducting), Alexei Vasiliev (Symphony Orchestra class), Dmitry Sokolov, Andrei Dogadin (chamber music and quartet).
Since September 2015, she continues her studies (Bachelor degree) at Geneva-Neuchâtel University of Music (Haute école de Musique de Genève)
Prof. Denis Severin.
Masterclasses:
August 2017: Pila international Festival&Masterclasand  (Poland).
Master-Classes with Wolfgang Emanuel Schmidt, Raphael Pidoux, Reinhard Latzko, Troels Svane, Alexander Neustroev, Stephan Braun, Augustin Lefebvre, Vincent Coq, Georg Baich, Hiroki Kadowaki, Leonid Gulchin, Alexey Seleznev.
Competitions:
December 2011: Winner of the National Chamber Music Competition (piano trio).
December 2012: Winner of the National Competition in Petrozavodsk city (Russia).
October 2013: Diploma at the Russian National Festival-Competition Chamber Ensemble for Youth (Moscow, Russia), and 5th D. Popper International Cello Competition for Youth (Varpalota, Hungary).
April 2014: diploma of the final round at the II International S.Knushevitsky Cello Competition (Saratov, Russia)
May 2017: awarded by a laureate diploma of the ProArt international cello competition in Khmelnitsky (Ukraine).
Concerts:
November 2012: solo-concert with the chamber orchestra of her music college at the St. Petersburg University of Technology.
January 2017: Cello ensemble project in a Central conservatory of Peking (China).
June 2018: Concerts as soloist with orchestras during ArtCello Junior Festival (Ukraine)
2013-2015 principal cello of youth symphony orchestra named after Paulavichyus (conductor Alexey Vasiliev).